• Hızlı İletişim
  Hızlı İletişim
  Sırakapılar Mah. 495
  Sok. No:27 DENİZLİ
  Tel: 0258 263 51 51 (pbx)
  Faks: 0258 264 01 52
  E-Posta: bilgi@egehastanesi.com

7/24 Bize Ulaşın 0258-263-5151

NÖROLOJİ

 omur.atasoy@egehastanesi.com

 

Beyin damar hastalıkları ( inme vb.)
 Parkinson hastalığı
 Kas hastalıkları
 Baş ağrıları
 Baş dönmeleri
 Felç
 Sara hastalıkları
 Bayılmalar
 Her türlü uyuşmalar
 Duyu bozuklukları
 Uyku problemleri
 Yorgunluk
 Yürüme bozuklukları
 Sinir Bozukluğu - Sıkıntı


EMG vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle incelenmesidir.
 Sinir yaralanmaları
 Sinir sıkışmaları
 Sinir fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi
 Kas hastalıklarının teşhisi
 Kas erimeleriyle omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılır.

Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ölçülür. Bunun için, parmaklara ve sinirlerin üzerindeki cilt bölgelerine düşük şiddette elektrik akımı uygulanır ve sinirin veya cildin başka bir yerinden bu akım bilgisayarlı aletlerle toplanarak ölçüm yapılır. Böylece sinirin sağlıklı fonksiyon yapıp yapmadığı anlaşılır. 
Kasların içine de ince çaplı tek kullanımlık steril iğne şekilli elektrodlar konulmak suretiyle, incelenen kasın sinirinin hastalıklı olup olmadığı, veya kasın sağlıklı olup olmadığı, kaslarda oluşan elektrik aktivitenin EMG cihazı ekranından izlenmesi ve analiz edilmesi yoluyla anlaşılır. 
İncelemeye gelirken... 

• Hastanın aç olması gerekmez,

• Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. Ancak, özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir, bu durumlarda hekim tarafından gereken uyarı önceden yapılır.

• Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. Kadın hastaların külotlu çorap giymemeleri önerilir. 

• Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hekimi uyarması önerilir. 

EMG /ENG; ENMG (Elektronöromiyografi)
EMG; Kaslardan alınan elektriksel sinyallerin yazdırılması anlamını taşır.
EMG; Sinirleri (Tüm vücudu saran sinir telleri) etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir.
EMG incelemesinde hastaya farklı testler uygulanabilir. En çok uygulanan testler “sinir iletim çalışmaları” ve “iğne EMG’si” testleridir. EEG ve EMG, klinik nörofizyoloji laboratuvarlarında en çok yapılan incelemelerdir. Bu laboratuvarların yaptığı diğer incelemeler arasında elektroretinografi, ardışık sinir uyarımı (Jolly testi), sempatik deri yanıtları, görsel uyarılmış potansiyeller, işitsel uyarılmış potansiyeller, somatosensoryel potansiyeller, bulbokavernöz refleks, F dalgası ve H refleksi incelemeleri, göz kırpma refleksi sayılabilir.

EMG Hangi Durumlarda Yapılır?

 • Diyabet, B12 vitamini, folik asit eksikliği gibi metabolik hastalıklarda
 • Organ yetmezlikleri (Böbrek, Karaciğer),
 • Romatizmal hastalıklar,
 • Kanser,
 • Alkol bağımlılığı ve diğer madde bağımlılıkları/zehirlenmeleri
 • Toksik maddelerle ilgili işlerde çalışılması,
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları,
 • Kalıtsal nedenler,
 • Çocuk felci,
 • ALS,
 • Kas hastalıkları,
 • Sinir (Çevresel sinir telleri ile ilgili) hastalıkları.
 • Adli tıp ile ilişkili incelemeler

        

Yan Etkileri/riski Var mıdır?
Özellikle kalp piliniz (pacemaker) varsa, kan sulandırıcı olarak kumadin alıyorsanız, kan pıhtılaşması ile ilgili bozukluğunuz varsa mutlaka bunu EMG yapan hekime bildiriniz. EMG kalp pili olanlarda, pile yakın uygulandığında ayarlarını bozabilmekte ve coumadin alanlarda yapılan iğne EMG sırasında kas içi kanamalar olabilmektedir. Bunun yanında bulaşıcı hastalıklar (hepatit B, C ve AIDS) varsa mutlaka uygulayan hekimi uyarınız. İğne EMG’si yapılırken kullanılan iğneler sterildir ve size herhangi bir hastalık bulaştırması söz konusu değildir.

 


 • Neden istenir ?
  EMG ve sinir ileti incelemeleri sırasıyla omuriliğin ön boynuz hücreleri, sinir kökleri, sinir ağları, uç sinirler, sinir kas kavşağı ve kas hastalıklarının tanısını koymada kullanılan dolaylı bir yöntem olup uygulama kolaylığı nedeniyle çoğu zaman tek başına bazen de diğer yardımcı yöntemlerle (ör: görüntüleme yöntemleri, kan incelemeleri) olası en kesin tanıya götürmekte ya da hekimi tanı için doğrudan diğer yöntemlere (ör: biyopsi, operasyonla sorunlu bölgenin doğrudan görülmesi) sevketmektedir. Sıklıkla bel ve boyun fitıklarının, uç sinirlerin belli noktalarda sıkışmasının neden olduğu ağrılı durumlarda (Tuzaak Nöropati)  ve his kusurlarında; kol ve bacak güçsüzlüklerinin görüldüğü bazı durumlarda, sınırlı veya yaygın kas erimelerinde, sinir ve kasların ne kadar zarar gördüğünü ölçmek ya da nihai tanıya ulaşmak  amacıyla kullanılır. 

 • EEEG (Elektroensefalografi)

 

Beynin elektrik bir organdır. Tüm çalışmalarının net sonucu ELEKTRİK değişimlerdir. Beyinde elektriksel faaliyetin izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla beyin hastalıkları hakkında hatta vücudun genel sağlığı hakkında bilgi sahibi oluruz. Beynin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi işlemine elektroensefalografik inceleme denir. 
Beyin dokusunda yer alan sinir hücrelerinin çalışmalalarını yansıtan elektriksel sinyaller kafatası üzerindeki saçlı deriye iletilirler. Bu sinyaller kafa derisinin belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlarla bilgisayara aktarılır. İletilen sinyaller bu konuda eğitim almış Nöroloji uzmanı hekim ya da bu konuda ayrıca ihtisas yapmış olan bir nörolog, yani, klinik nörofizyoloji uzmanınca değerlendirilir.
Başlıca EEG İnceleme Amaçları

 

 • Sara (Epilepsi) hastalığı,
 • Migren ve diğer ağrılı nöbetsel durumlar
 • Bilinç ve algı bozuklukları, demansiyel durumlar
 • Unutkanlık, dikkat bozukluğu ve ya bunama,
 • Her tür zehirlenmenin tanısı ve izlenmesi
 • Bazı psikiyatrik hastalıklar,
 • Uyku bozuklukları,
 • Koma, beyin ölümü ileri incelemeleri
 • Santral sinir sistemi iltihabı.
 •  
 • EEG Çekimi

 

EEG kaydı öncesinde, elektrodların yerleşimi çok önemli bir hazırlık aşamasıdır. EEG Ortalama 23 tane küçük elektrodun bir tür jel yardımı ile saçlı kafa derisine yerleştirilmesi(Yapıştırılması) ve bir bilgisayar yardımıyla beyinin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi suretiyle yapılır.

 

EEG tamamen ağrısız ve zararsız bir inceleme yöntemidir. Her yaşta insana EEG çekilebilir. EEG'de Radyasyon etkisi yoktur ve beyine zarar vermez. Gebelere de uygulanabilir.

 

EEG çekimi süresince hasta sakin bir şekilde oturmalı veya yatmalıdır. Hatasız, nitelikli kayıt alabilmek için aksi istenmedikçe, hasta, gözlerini kapalı, çene ve boyun kaslarını gevşek tutmalıdır. EEG teknisyeninin uyarılarına göre söylenenleri yapmalıdır.

 

EEG filtrelerinin doğru ayarlanmış olması DOĞRU TANI İÇİN çok önemlidir. Genellikle aralıklı ışık uyaran ve derin nefes alıp verme şeklinde "aktivasyon" yöntemleri  kullanılır. Amaç epileptik odağı veya anormal aktiviteyi aktif hale geçirmek yani görünebilir kılmaktır. Filtre ayarları doğru olmadan yapılan EEG incelemeleri ÇOĞUNLUKLA YANLIŞ SONUÇ VERİR.

 

EEG'nin doğru yorumlanabilmesi ancak nitelikli kayıtla olur. Bu da titiz elektrot yerleştirmenin, cihazın uygun kontrollerini yapmanın, artefaktları tanımanın ve mümkün olduğunda düzeltmenin ve çekim ayarlarını doğru kurgulamanın yapılmasına dayanır.  Beyin elektriksel aktivitesini en uygun gösterebilecek uygun montajların seçimininyapılması gerekir. EEG, birkaç düğmeye basmakla elde edilen MR ya da tomografi gibi statik bir radyolojik inceleme değil DİNAMİK bir nörofizyolojik değerlendirmedir.  İyi sonuç, ancak, tetkikin önemini anlayan, hasta ile iyi bir işbirliği sağlayabilen eğitimli teknisyenlere ve elde edilen kaydı yorumlayacak  KLİNİK NÖROFİZYOLOĞA  bağlıdır.  

 

EEG ve EMG gibi inceleme yöntemleri üzerinde uzmanlaşmış nöroloğa KLİNİK NÖROFİZYOLOG denilir.

 

 

 go to top

Randevu Almak İçin Formu Doldurunuz

TC Kimlik No* :

Hasta Adı Soyadı* :

E-Posta :

Cep Telefonu* :

Randevu Almak İstediğiniz Bölüm :

Seçiniz

Randevu Almak İstediğiniz Doktor :